En status fra Christian Freitag

Kære alle

En lille status fra mig, bare til orientering:

Grundlæggende går det godt. Den medicinske behandling har virket rigtig godt og har helt fjernet kræften fra lymfesystemet. Jeg skal nu igennem en såkaldt stamcelletransplantation, som er en længere sag.

P.g.a. bivirkninger af behandlingen og p.g.a. et langt restitutionsforløb kommer jeg næppe til at arbejde meget i år. Jeg vil også gerne være helt frisk, inden jeg starter i klinikken igen 🙂

Jeg har løbende kontakt til mine gode kollegaer i klinikken. Det er en stor lettelse at vide, at dagligdagen fungerer rimelig godt.

Jeg har fået mange gode hilsner fra mange af jer, både via klinikken og direkte. Tusind tak for dem - de varmer.

Bedste hilsner

Christian Freitag, Praktiserende læge