Attester

Attester er ikke dækket af sygesikringen, således skal disse typisk betales af enten dig, din arbejdsgiver eller forsikringen. 

Nedenstående giver eksempler på de hyppigst brugte attester, og lidt om, hvad de kræver.

Tider til udfyldelse af attester skal ske via telefonisk henvendelse da det er forskelligt fra attest til attest hvor lang tid der skal sættes af – dog med undtagelse af kørekortsattest, der kan bookes online.

Kørekortsattest

Vi udarbejder kørekortsattester for de patienter der er tilmeldt Lægehuset eller kommer jævnligt (Gruppe-2-patienter).

Når du har bestilt en tid skal du huske følgende:

  1. Mød op 5-10 minutter før så du kan udfylde side 1 i attesten – udleveres hos sekretæren.
  2. Medbring briller, hvis sådanne anvendes ved bilkørsel. Bruger du kontaktlinser, så husk, at synsprøven skal udføres både med og uden linser.
  3. Pris: kr. 500,- (hvis du er under 69 år). kr. 625,- (hvis du er 69 eller derover).

Attesten skal afklare om der er helbredsmæssige forhold, der er til hinder for at udstede kørekort.

Vi skal ikke vurdere om du er god til at køre bil. Nogle ældre over 70 år vil blive anbefalet at tage en vejledende køretest hos en kørelærer. Det er ikke en ny køreprøve, men mulighed for at vurdere personen i trafikken.

Det er vigtigt, at vi har din journal gående mindst 5 år tilbage, så hvis du er ny patient i Holte Lægehus, skal du sørge for, at din journal er sendt til os fra tidligere læge(r), ellers kan vi ikke lave attesten for dig. Du kan evt. kontakte lægehuset og høre, om vi har din journal, inden du bestiller tid.

Sygemelding efter ønsker fra arbejdsgiver - frihåndsattest

Hvis din arbejdsgiver kræver, at du kommer med en sygemelding i forbindelse med sygdom, skal du kontakte os med det samme. Det er vigtigt, at vi kender til din sygdom, ellers kan vi ikke stå inde for attesten. Arbejdsgiver er forpligtet til at betale for attesten, men du skal ofte selv betale i lægehuset. Du får attest og kvittering med, og beløbet refunderes hos din arbejdsgiver.

I attesten skal der ikke stå noget om, hvorfor du er syg. Dette har arbejdsgiver ikke krav på at vide, men der skal være en tidsangivelse, der beskriver, hvor længe du er syg.

Hvis du er langvarig syg, stresssygemeldt eller har brug for en plan omkring tilbagevending til arbejdspladsen, kan det være en rigtig god idé at lave en mulighedserklæring sammen med arbejdsgiveren.

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under hensyntagen til din helbredstilstand. Du har mødepligt til samtalen. Hvis du på grund af din sygdom ikke kan møde op, skal samtalen holdes telefonisk.

Ved samtalen skal der tages stilling til, hvilke funktionsnedsættelser sygefraværet giver, og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelsen.

Arbejdspladsen har ikke krav på en diagnose, men alene oplysning om konkrete begrænsninger i forhold til arbejdet.

Når attesten er lavet, kan du bestille tid hos lægen.

Vi påtegner mulighedserklæringen, når den er udfyldt af chef og medarbejder i fællesskab. Sørg for at være så konkret som muligt, når I udfylder denne. Hos lægen gennemgås attesten, og vi vurderer sammen, om det er en realistisk plan.

Attesten betales af arbejdsgiver, men du vil som patient typisk komme til at lægge ud, hvorefter beløbet refunderes af din arbejdsgiver.

Forsikringsattester

Der findes en lang række forskellige forsikringsattester. Hvis du bestiller tid med henblik på at få udfyldt en forsikringsattest, så skal du gøre os opmærksom på det samt fortælle, hvilken attest det drejer sig om, så vi kan sikre, at der bliver afsat nok tid til konsultationen.

Inden du kommer til konsultationen, er det vigtigt, at du har udfyldt din del af attesten, så læs den grundigt igennem.

Forsikringsattesten betales af forsikringsselskabet.

Attest til studiekontor - SU-kontor - sygemelding til eksamen

Hvis du er syg til eksamen eller har brug for ekstra tid til studie, SU etc. i forbindelse med sygdom, kan du bede os om en attest til relevante instanser.

Det er vigtigt, at vi har kendskab til din sygdom, så kontakt os så snart det er muligt, ellers kan vi ikke stå inde for, at attesten er korrekt.

Det er en god idé at bede om kravene til attesten på skrift fra f.eks. studiekontoret, da der ofte er tvivl om, hvilke oplysninger de har brug for til at behandle din sag.  Attesten skal du selv betale for.

Attest ved graviditet og flyrejse

Ved en ukompliceret graviditet må du gerne flyve indtil 2 uger før termin. Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest fra 4-8 uger før termin, og rejsen må ikke vare over 4 timer. Mellemlandinger er ok. Ved flerfoldsgraviditeter kræves lægelig attestation fra 12 uger før termin. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og det anbefales, at du undersøger, hvilke regler der er i det specifikke selskab.

Attesten betales af den gravide