Vortebehandling

Vorter skyldes smitte med en helt godartet virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt, og der kan derfor gå flere måneder fra du er smittet til vorten viser sig på huden. Du smittes ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke ved, at vorten bløder. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden opblødes af vand eller sved, øges risikoen for smitte.

Hvis du undlader at behandle vorterne, vil de forsvinde, når kroppen har udviklet immunitet. Hos de fleste børn forsvinder vorterne i løbet af 1-2 år, mens det hos voksne kan tage længere tid. Hvis du har haft en vorte i 5 år eller mere, smitter den ikke længere.

Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller at smitte andre med fodvorter.

Hjemmebehandling: 80 procent af vorter vil forsvinde indenfor 3 måneder, hvis der behandles konsekvent.

  • Påsmør Verucid eller Vortex (håndkøb) på vorten dagligt inden sengetid
  • Når det er tørt, dækkes vorten med vandfast plaster (kan være sleek eller gaffatape)
  • 2 gange ugentligt sæbebades vorten i 10 minutter. Herefter beskæres forsigtigt med en skalpel. Der fjernes så meget af vorten/det tørre hud som muligt. Når der ses små sorte prikker (små blodkar i vorten), stoppes beskæringen. Efter beskæring påsmøres Vortex/Verucid og plaster påsættes.
  • Behandlingen bør fortsætte, indtil vorten er væk (ofte måneder)
  • Efter 3 måneders konsekvent hjemmebehandling, kan vi tilbyde at supplere med frys af vorten i lægehuset. Det er et supplement til hjemmebehandlingen.

Tålmodighed og vedholdenhed er det, det drejer sig om.
Der findes mange forskellige måder at behandle vorter på, men der findes ingen nemme løsninger. Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og kan være smertefuld.