Interessekonflikter

Som praktiserende læger træffer vi mange beslutninger, der har konsekvenser for den enkelte patient.

Der er mange andre, der har et ønske om at påvirke disse beslutninger:

  • Pårørende
  • Kommunen
  • Regionen, Ministerier og Styrelser
  • Lægemiddelindustrien
  • Pressen, politikere med flere

Dette stiller store krav til den praktiserende læges etik.

I Holte Lægehus vil vi gerne imødekomme mange af disse parters ønsker. Der skal dog ikke herske tvivl om, at det i sidste ende må være den enkeltes patients situation, der afgør beslutningen.

Hvilke påvirkninger i Holte Lægehus?
Der kan være flere interessemodsætninger i arbejdet som praktiserende læge. Hér er beskrevet de væsentligste 2:

Konsulentbesøg
Vi modtager besøg fra både medicinalindustrien og fra “Region Hovedstaden”.

Medicinalindustriens konsulenter kommer oftest for at fortælle om et af deres produkter og naturligvis også for at “sælge” det.

Regionen har ansat nogle praktiserende læger, som besøger andre praktiserende læger med det formål at påvirke vores udskrivelse af medicin. Formålet er dels at øge kvaliteten men naturligvis også at sænke Regionens udgifter til medicin.

Vi får typisk et godt fagligt udbytte af disse besøg, velvidende at konsulenterne har deres interesser at varetage.

Aktuelt modtager vi ikke besøg fra lægemiddelindustrien (opdateret 31/3-21).

Efteruddannelse
Alle i Holte Lægehus deltager hvert år i efteruddannelse. De seneste år har Christian været på efteruddannelse i både medicinske, kirurgiske og psykiatriske sygdomme.

Uddannelsen kan være planlagt og finansieret af enten os selv, lægemiddelindustrien, Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen eller andre udbydere.

Vi er naturligvis klar over at udbyderen ofte også hér har sine egne interesser at varetage.

Måtte du have spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte klinikken.