“Min Læge” app, sundhed.dk, FMK-online

Min Læge app: Min Læge-appen er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsministeriet og Praktiserende Lægers Organisation. Min Læge er en app, der giver dig mulighed for nemmere at komme i kontakt med din læge og få adgang til at se blandt andet dine aftaler, henvisninger, vaccinationer, prøvesvar og til at afholde videokonsultation.

Sundhed.dk: På denne side kan du finde patientvejledninger, finde kontakt information på speciallæger, og efter login med Nemid har du mulighed for at se dine prøvesvar, printe coronapas og se dine henvisninger.

www.fmk-online.dk: Fælles Medicinkort (FMK) er en central database hos Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og medicinkøb igennem de seneste to år samt en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Her kan man også se sit elektroniske vaccinationskort og tilføje vacciner man har fået tidligere, men ikke er skrevet ind elektronisk, fx rejsevacciner.