Henvisninger

Langt de fleste sundhedsproblemer kan løses lokalt hos din praktiserende læge. Hvis vi vurderer, at dit problem er bedre løst hos en speciallæge eller et hospital, henviser vi dig dertil. Derved sørger vi for, at speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til, og samtidig undgår vi, at sundhedsudgifterne og ventelisterne stiger yderligere.

Som gruppe-1-patient kan du, som udgangspunkt, altså ikke “bede om en henvisning” til en speciallæge eller et hospital. Det er noget lægen afgør, og det er et krav, at du er undersøgt først. Det kan derfor heller ikke foregå via telefonen eller via personalet. Det samme er gældende for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog.

Hvis du har en sundhedforsikring skal du fortsat have en konsultation hos lægen førend der kan laves en henvisning.

Fornyelse af henvisning kan ligeledes kun foregå ved en konsultation.

Hvis du ønsker direkte adgang til speciallæger, bør du tilmelde dig hos Kommunen som gruppe-2-patient, men så er der en egen-betaling både her og hos speciallægen