Uddannelse

Den hastige udvikling i sundhedsvidenskaben stiller store krav til al personale i Lægehuset.

De 3 faste læger er alle speciallæger i almen medicin. Denne uddannelse indebærer ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og hos praktiserende læger i alt typisk 5-7 års efteruddannelse.

Vores sekretær, jordemoder og sygeplejerske har alle ligeledes erfaring fra flere forskellige sygehuse.

Alle ansatte i Lægehuset deltager hvert år i efteruddannelse. Derudover lukker vi praksis 2 dage om året, for at uddanne os i interne arbejdsgange.